Vi säljer Retrospel, många produkter är begagnade, är produkten ny anges det i produktbeskrivningen.